O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Personallashtirish agentligi

Xalqaro qonunchilik

Rossiya Federatsiyasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Federal qonuni


Latviya Respublikasining "Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi qonuni


Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va qayta ishlash to'g'risidagi nizom


Armaniston Respublikasining «Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida»gi qonuni