O‘zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat pеrsonallashtirish markazi

Xalqaro qonunchilik

Rossiya Federatsiyasining «Shaxsga doir ma'lumotlar to`g`risida»gi Federal qonuni


Latviya Respublikasining «Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida»gi qonuni


Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va qayta ishlash to'g'risidagi nizom


Armaniston Respublikasining «Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida»gi qonuni