O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Personallashtirish agentligi

O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi

Shaxsga doir ma’lumotlar bazasining mulkdori va (yoki) operatorining shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berilishini hamda ularning himoya qilinishini ta’minlovchi tuzilmaviy bo‘linmasi yoki vakolatli shaxsi faoliyatini tashkil etishning namunaviy tartibi tasdiqlash haqida Toshkent sh., 2023-yil 14-noyabr, 19-mh-son


Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berishning namunaviy tartibi tasdiqlash haqida Toshkent sh., 2023-yil 15-noyabr, 20-mh-son


Shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berish sohasidagi ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida Toshkent sh., 2022-yil 5-oktabr, 570-son


Vazirlar Mahkamasining “Butunjahon internet tarmog‘ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 5-sentabrdagi 707-son qaroriga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida Toshkent sh., 2021 yil, 29-aprel, 255-son


Shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestri to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida Toshkent sh., 2020-yil 8-fevral, 71-son